Super Clear 0.5mm, 42 PHR
  • Super Clear 0.5mm, 42 PHR

Super Clear 0.5mm, 42 PHR

SUPER CLEAR RED to translucentna, uplastyczniona, miękka folia pcv w roli. Charakteryzuje się żywym kolorem oraz dobrą transparentnością, elastycznością, trwałością. Łatwo poddaje się obróbce (możliwe jest zgrzewanie wysoką częstotliwością, szycie, drukowanie). Folia posiada atest Instytutu Techniki Budowlanej klasyfikujący ją jako wyrób niezapalny. Folia jest zgodna z normą EN-71/3 oraz z rozporządzeniem REACH.
Folie wytwarzane na bazie polichlorku winylu są popularnym tworzywem stosowanym od dziesięcioleci do produkcji wyrobów i galanterii codziennego użytku, a także do produkcji wodoodpornych i wytrzymałych artykułów przemysłowych. SUPER CLEAR COLOR to translucentna folia pcv miękka w roli, dostępna w grubości 0,50 mm. Folia wykorzystywana jest do produkcji artykułów reklamowych, biurowych, szkolnych, a także opakowań, pokrowców i osłon. Folia SUPER CLEAR COLOR jest zgodna z normą EN-71/3 (Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków) oraz z rozporządzeniem REACH (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). Folia SUPER CLEAR COLOR sklasyfikowana została jako niezapalna (Instytut Techniki Budowlanej – Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych).