Normal Clear 0.09mm, 24 PHR
  • Normal Clear 0.09mm, 24 PHR

Normal Clear 0.09mm, 24 PHR

NORMAL CLEAR 24 PHR to przezroczysta, uplastyczniona, miękka folia pcw w roli. Charakteryzuje się bardzo dobrą transparentnością, elastycznością i trwałością. Łatwo poddaje się obróbce (możliwe jest zgrzewanie wysoką częstotliwością, szycie, drukowanie). Folia NORMAL CLEAR 24 PHR zgodna jest z normą EN-71/3 (Bezpieczeństwo zabawek – Część 3) oraz z rozporządzeniem REACH.
Folie wytwarzane na bazie polichlorku winylu są popularnym tworzywem stosowanym od dziesięcioleci do produkcji wyrobów i galanterii codziennego użytku, a także do produkcji wodoodpornych i wytrzymałych artykułów przemysłowych.

NORMAL CLEAR to przezroczysta, miękka folia pcw w roli, dostępna w wielu grubościach.
Folia NORMAL CLEAR 24 PHR wykorzystywana jest przede wszystkim do produkcji artykułów szkolnych, biurowych oraz wszelkiego rodzaju okładek.

Folia NORMAL CLEAR zgodna jest z normą EN-71/3 (Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków) oraz z rozporządzeniem REACH (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).