Nowe oblicze Kredy

Nowe oblicze Kredy

5 struktur. 7 gramatur.

W zastosowaniu papieru NATURAL ART SILK jedynym ograniczeniem pozostanie wyobraźnia.

Szczegóły u naszych przedstawicieli handlowych.